3d Printer Software Fra Model Til Print

STL-format

For at printe en model skal man have en stl-fil. Stl står for stereolithografi og en stl-fil indeholder en beskrivelse af overfladen af det objekt man vil printe. Denne beskrivelse en triangulering hvor overfladen er delt op i trekanter(facetter).
stltekst.png
En facet er beskrevet ved en facetnormal og 3 hjørner. Hvert hjørne har 3 koordinater. Facetnormalen er en enhedsvektor vinkelret på fladen som peger i den retning der er ydersiden af objektet.
stlbilled2.png

Hver trekant skal have 2 hjørner fælles med nabotrekanten. Det leder til nogle konsistensregler der skal være opfyldt.
  1. F skal være lige
  2. E er et multiplum af 3 (dvs 3 skal gå op i E)
  3. 2E=3F

hvor F er antallet af facetter og E er antallet af kanter (edges).
En stl-fil indeholder ingen information om størrelses af objektet.

Opgave 1

Regular-Pyramid1.gif

Undersøg om den regulære pyramide opfylder de 3 konsistensregler.

Envidere bør stl formatet også opfylde Eulers polyedersætning:
F-E+V=2
hvor V er antallet af hjørner (vertices).

Opgave 2

Undersøg om den regulære pyramide fra opgave 1 opfylder Eulers polyedersætning.

Når man har en stl-fil man gerne vil printe, har man brug for en "slicer". En slicer er et program der laver en gcode-fil ud af stl-filen. 
Det kaldes en slicer fordi den deler objektet i lag så man kan printe et lag af gangen.

GKODE-format

En gcode-fil er en fil hvor der er nøjagtige instruktioner til printeren.
Den fortæller til ethvert tidspunkt

  • hvor positionen (dvs x,y koordinaterne) af dysen (printer-hovedet på engelsk nozzle) skal være.
  • hvor platformen (dvs z-koordinaten) skal være.
  • hvilken temperatur dysen skal have.
  • om køleren skal blæse og med hvilken hastighed.
  • hvor hurtigt materialet skal fremføres
  • hvilken temperatur platformen skal have (hvis den er opvarmet).

En slicer er tæt knyttet til printeren. Til BCN3D Sigma bruger vi programmet BCN3D-Cura, som kan hentes her: Cura til windows og Cura til mac

gcode.png
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License