Astropi

Meningen er her at lave udforskning med en Astro PI.

  • Kan man dyrke kartofler på rumstationen ISS ?
  • Kan vi forudsige skovbrande på jorden fra ISS?

Astro PI er navnet på en mikrocomputer, der sidder oppe på ISS, for at skoleelever og gymnasieelever kan eksperimenterer med den, ved at sende programmer op som måler med den og tager billeder.

Elever formulere projektforslag, hvoraf nogle af dem bliver udtaget til konkurrencen 'mission space lab'. De vindende hold får muligheden for at afvikle deres programmer på den internationale rumstation ISS. Programmerne skal kunne køre 3 timer mens stationen rejser to gange rundt om jorden. Eleverne skal være fra lande, der med i European Space Agency ESA.

Den lidt specielle mikrocomputer er en Raspberry PI, og fordi den sidder deroppe kaldes den så en 'Astro PI'. Man kan købe den eller låne den via kontakter i European Space Education Resource Office (ESERO) dvs IT- eller fysiklærerforeningen.

Men helt uden at have selve apparatet til rådighed, kan man lærer sig at programmere til den ved hjælp af hjemmesider, som linkes til her. Her kan man afprøve sit program direkte på siden og få afprøvet (emuleret) virkningen, brugeroplevelser og målinger med sensorer, der indledningsvis giver en viden om hvordan man kan bruge en Astro PI. Med den viden kan man finde på og udvikle ideer til projekter som for eksempel de nævnte med kartoflerdyrkning og skovbrande forudsigelser.

Man kommer så til at få brug for at eksperimentere hernede på jorden, for at få styr på eksperimenterne deroppe på ISS.

Interessante små afmålte ‘jordnære’ eksperimentelle vejledninger kan bruges til at danne grundlag for den viden brugbar til ideudviklingen. Eksperimenterne hernede gør dig også bedre til selve dit fag, informatik i samarbejde med andre fag, fysik for eksempel.

Brug af kamera

1200px-ESERO_logo.svg.png

Forfatter
Mads Peter H. Steenstrup, Rysensteen Gymnasium og Rune Klarskov Jensen , Nærum Gymnasium.


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License