Februar 2022

FIB Fra programmet

Inspirationsionsoplæg
v. Claus Brabrand, ITU.

Claus Brabrand vil holde to oplæg:

Hvordan får man de studerende til at lære det man gerne vil?

”Jeg vil forsøge at give et generelt svar på hvordan man som underviser kan imødekomme ”spørgsmål nummer et” når man snakker om undervisning/læring, nemlig: ”hvordan får man de studerende til at lære det man gerne vil?”
Med udgangspunkt i kort-filmen ”Teaching Teaching & Understanding Understanding” (som vi viser), vil jeg introducere teorien Constructive Alignment. Først kigger vi på hvordan man kan formulere præcise læringsmål (såkaldt Intended Learning Outcomes, ILO’er) ved hjælp af SOLO-Taksonomien. Dernæst ser vi på hvordan man - ved at aligne eksamensformen med læringsmålene - kan skabe INCITAMENT for de studerendes læring. Til sidst ser vi på hvordan man – ved at aligne undervisnings/lærings-formen med læringsmålene – kan skabe STØTTE for de studerendes læring.”

Hvordan får man kvindelige studerende (mere) interesseret i programmering?

”Jeg vil vise jer helt ny evidens-baseret forskning i hvordan man kan øge kvinders interesse for programmering ved at modificere temaerne/emnerne for læringsaktiviteter (dvs opgaver, projekter, eksempler, illustrationer). Dette vil også have positiv motivations-effekt ift studerende (både mænd og kvinder) uden programmeringserfaring. De to effekter (ift køn henholdsvis erfaring) er ganske store og faktisk uden interaktion; dvs at effekten er særdeles stor, hvis man er interesseret i at appellere til kvinder uden programmeringserfaring.”

Slides fra oplægget.

Futurepeople
v. Marianne Mikkelsen, It-Vest.

Future People er en indgang til alle it-uddannelser på alle danske universiteter. Marianne vil invitere til debat om, hvordan forskellige dele af kampagnen kan bruges i undervisningen.

Slides fra oplægget

Orientering fra fagkonsulenten
v Kathrine Bohus Madsen
Slides fra oplægget

Hvordan vi kan arbejde med elevernes globale kompetencer i informatik og programmering
v. Kathrine Bohus Madsen
Slides fra oplægget

Workshop om hvordan vi kan arbejde med elevernes globale kompetencer: Billeder af jordens naturforhold
v. Rune Klarskov Jensen, Nærum Gymnasium.

Billeder af jordens naturforhold med EO browseren uden programmering. Pythonprogrammer med infrarødt og synligt lys & Skyer, landjord eller hav fra pixel i billeder.

Dokument til oplægget

Workshop om Mundtlighed og skriftlighed i informatik og programmering
v. Elisabeth Husum, Egaa Gymnasium

Elisabeth kommer med gennemprøvede forslag til træning af elevernes skriftlige og mundtlige kompetencer i it-fagene.

Elisabeth har skrevet dette dokument om mundlighed og skriftlighed i it-fagene.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License