Installation Og Opsaetning Af Lectio Applikation

Hent lectio koden ned til din egen computer

Hent zippede lectio filer: lectio kode. Gem filen i dit iftek bibliotek. På mac er det noget i retning af /Applications/XAMP/htdocs/ og på windows C:\wamp\www
Mac:
Hvis du får en fejl, så er det sikkert fordi du ikke har rettigheder til at skrive i biblioteket. Gør det følgende:

 • Åbn en terminal
 • Gå til htdocs mappen, ved at skrive: cd /Applications/xampp/htdocs
 • Slå skriverettigheder til for alle på iftek mappen: chmod —recursive a+w iftek

Pak filerne ud.

Opret lectio projekt i Aptana

Samme procedure som http://iftek.dk/installation-og-opsaetning-af-blog. Nu kan vi rette og kigge rundt i filerne.

Gør applikationen klar til at tale sammen med facebook

Du har registreret en app på facebook. Informationerne om denne app fremgår på din facebook applikationens side: https://developers.facebook.com/apps. En facebook applikation har bl.a. en 'app secret' og en 'app id'. Værdierne kræves for at opnå adgang til facebook via PHP, og til at agere på brugerens vegne. Værdierne skal derfor indsættes i vores egen kode.

Filen conf/config.php indeholder oplysninger der benyttes ifm. facebook.

<?php
 
  define('APP_ID', 'indsæt fra facebook her');
  define('APP_SECRET', 'indsæt fra facebook her');
 
  // URLen som facebook giver os adgangs token via
  define('APP_REDIRECT_URL', 'http://skyen.iftek.dk/~{slet krølle parenteser og indsæt brugernavn her}/lectio/auth.php');
  define('DB_PATH', 'db');
 
  // publish_stream: Adgang til at indsætte indhold i fb stream
  // offline_access: Adgang for evigt
  define('APP_PERMISSIONS', 'publish_stream,offline_access');
 
  if(APP_ID == '' || APP_SECRET == '' || APP_REDIRECT_URL == ''){
    header('Content-type: text/html; charset=utf-8');
    print('Husk du skal sætte app id, app secret og app url i conf/config.php');
    die();
  }
?>

Opgave: opdater din conf/config.php fil med informationerne fra https://developers.facebook.com/apps.

Upload af applikationen

Vi er nu klar til at uploade din applikationen til skyen.

Mac:
I Finder gå til /Applications/XAMP/htdocs/iftek, dobbelt-klik på deploy-lectio.command

På windows:
Filen C:\XAMP\www\iftek\lectio.cfg.win.txt skal opdateres med dit brugernavn og kodeord til iftek skyen. Højreklik på filen og vælg rediger. Erstat Brugernavn med dit brugernavn, og kodeord med din rigtige kode. Gem, og dobbelt-klik herefter på deploy-lectio.bat

Opgave: Læg din lectio applikation op på skyen.
Opgave: Tjek at det virker ved at gå til http://skyen.iftek.dk/~DITBRUGERNAVN/lectio

Opsætning af applikation

Før at din lectio facebook applikationen kan poste dine lektier, skal app'en informeres om dit lectio id. I URLen https://www.lectio.dk/lectio/256/SkemaNy.aspx?type=elev&elevid=1637126536&week=092012 er lectio id'et fx 1637126536.

Opgave: Grav dit id af en URL på lectio.dk
Opgave: Log ind i din applikation med facebook og indsæt det i din applikation på skyen

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License