Interaktive Test - Evaluering

En evaluering af interaktiv test kan enten være:

  • en analyse og vurdering af, i hvilken grad testen opfylder sit mål
  • en analyse, fortolkning og vurdering af budskab og betydning for brugere og samfund

Kvalitet & Brugbarhed

En evaluering af en test kvalitet, kan tage udgangspunkt i en ekstremtest og en analyse af brugbarhed som beskrevet på siden Kvalitet & Brugbarhed. Man skal være særlig påpasselig, når man evaluere ens egne produkter, da man let kan komme til at lede brugerne. Her kan man tage udgangspunkt i nogle af de mange metoder til evaluere brugbarhed som "Tænke højt-test", hvor man ser på hvordan målgruppen bruger og forstår ens produkt [2].

Brugbarhedsundersøgelse

Find sammen med en anden gruppe på holdet og lav en "tænke højt-test", hvor de afprøver jeres produkt, mens de fortæller hvad de gør og tænker.

Det kan også være relevant at evaluere andres interaktive test for eks. for at finde af om de har brugt teknologien hensigtsmæssigt eller måske ligefrem på en smart, nyskabende måde. Målet kan være at afdække idéer som i innovationsøvelsen, men kan også være evaluering af om teknologien er udnyttet godt nok i forhold til formålet. I sidstnævnte kan indsigten i informationsteknologiens muligheder og principper bruges til at vurdere den tekniske kvalitet, mens vurdering af testens respons må tage udgangspunkt i det fagområde testen omhandler.

Evaluering af kvalitet

Vælg en test fra siden med eksempler, som baserer sig på et af de andre fag du har - eks. samfundsfag, biologi, psykologi, økonomi, afsætning…

  1. Udarbejd og gennemfør en ekstremtest.
  2. Vurder resultaterne ud fra det andet fags viden og metoder - er de gode/korrekte?
  3. Tag evt. problemer i testen og undersøg om de kunne afhjælpes ved en anden opbygning af funktions og/eller datalag.
  4. Lav herefter en brugbarhedsundersøgelse.
  5. Tag evt. problemer og undersøg om de kunne afhjælpes via en anden opbygning af brugergrænsefladen.
  6. Lav en samlet evaluering af testen ud fra resultaterne: er testen vildledende, god nok, meget god? Hvorfor?

Slut af med at sammenligne din nye evaluering med den første du lavede - er du bedre til at evaluere interaktive test? Hvorfor?

Budskab & betydning for brugere & samfund

En evaluering kan også sigte på at afdække testens betydning for omverdenen. Eks. de mange sundhedstest, hvor en artikelserie i Tænk[2] diskutere hjemmetest med mange af de samme overvejelser som gælder interaktive sundhedstest: fører de til at der er behov for færre læger? eller til at brugere føler sig syge selv om de ikke er det? Skaber de ligefrem flere problemer end de løser?

En undersøgelse af betydningen af konkret form for interaktive test er en større opgave, hvor man måde skal bruge indsigt i informationsteknologi til at analysere de tekniske kvaliteter og muligheder samt indsigt i det konkrete fagområde for testen til at vurder resultat og betydning. Sigtet med sådanne analyse kan alt efter testens form og mål eks. være: at afdække det bagvedliggende budskab ud fra de spørgsmål og valg der gives; en vurdering af etiske eller moralske aspekter ved en test; en vurdering af testens betydning for brugerens selvopfattelse; en vurdering af testens betydning for samfundets udvikling…

Bibliography
1. Claus Bangsholm: "Webdesign"; s. 249-256 i Det Kommunikerende Menneske, Erhvervsskolernes Forlag
2. Jakobsen, Strarup Nielsen, Norling & Perdersen: "Test af brugervenlighed" s. 70-94 i IT - Informationsteknologi niveau A
2. Thomas Lemke: Farlige Hjemmetest, Tænk, 14/07 2011, http://taenk.dk/tema/farlige-hjemmetest
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License