Interaktive Test - Udvikling Af Test

Når der skitseret modeller for alle lag i trelagsarkitekturen - data, funktionalitet og brugergrænseflade - kan udviklingen af selv programmet gå i gang. Første trin er at vælge et udviklingsmiljø og et programmeringssprog. Til test er brug af HTML og Javascript eller andre webteknologier oplagte, men man kunne også vælge at udvikle test til mobiltelefoner som Android & Iphone.

Trinvis udvikling

Herefter begynder udviklingen/programmeringen af testen. Selvom man har en fuld model af programmet, så skriver ingen koden af en gang, men udvikler den trin for trin. Det skyldes dels, at evt. fejl kan rettes som de kommer, men også at modellen skal tilpasses til den teknologi man vælger at implementere modellen i. - Det kan eks. være, at man gerne ville bruge radioknapper, men de ikke er tilgængelige i det valgte programmeringsmiljø.

Det er derfor hensigtsmæssigt at dele udviklingen op i delmål og delopgaver som kan løses hver for sig og tilsammen fører til det færdige program. Her kan følge udviklingsmodellen 'trinvis forbedring', hvor man for hvert delmål:

  • konkretiserer opgaven ved at lave udkast med kravsspecifikationer, mockups, datamodeller, rutediagrammer.
  • implementerer udkastet ved at lave den mest basale del og udvide den trin for trin.
  • omstrukturerer og ændrer på på udkast, hvis det viser sig mest hensigtsmæssigt at følge en ny strategi.

Trinvis forbedring af test

1 Udfyld oversigten over delopgaver med udgangspunkt i eksemplerne fra siderne Valg af spørgsmål, Modellering af funktionalitet og Interaktionsdesign.

Delmål Konkretisering Udvidelse Omstrukturering
Input fra bruger
Output til bruger
Evaluering

2 Klik nedenfor og tjek om dit skema passer.


3 Udarbejd et skema for jeres egen test med delmål, konkretiseringer og udvidelser…
4 Fordel arbejdsopgaverne og gå i gang med udviklingen.
5 Lav opsamlinger, hvor I præsenterer det I har lavet og samler det til ét program - eks. i slutningen af hvert modul/uge.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License