Danmark 3.0

http://www.danmark3nul.dk
DANSK IT (DIT) har igangsat Danmark 3.0 med anbefalinger til en national digitaliseringsstrategi.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License