IT-Universitetet

http://itu.dk/da/Uddannelser/Studieliv/Aabent-Hus
IT-Universitetet i København har åbent hus og ellers anbefales gymnasielærere at kontakte studie- og erhvervsvejledningen og høre om muligheder for besøg eller andet.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License