EMU: KIE-modellen

http://www.emu.dk/gym/elever/projekt/index1.html
Forslag til innovation i timerne via Kromann & Funch Jensens KIE-model: kreativitet, innovation og entreprenørskab. Se også: http://www.emu.dk/gym/fag/al/tilrettelaeg/innovation.html

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License