Nyheder
billeder.jpg

Nyt fra fagkonsulenten i it-fagene oktober 2021

Læs om teknologiforståelse, reviderede vejledninger, vintereksamen, tal fra uddannelsesstatistik, FIP mm.


foredrag.jpg

15/11 2021: Kursus og Generalforsamling

Dataekspeditioner er et udviklingsprojekt på Københavns Universitet, hvor der udvikles materiale til undervisnings i informatik og materiale, der introducerer datalogisk tænkning til andre fag. De vil fortælle om projektet og afholde to sessioner om to af de projekter og materialer, de er ved at udvikle.

Før frokost er der oplæg om blockchains fulgt af en workshop om, hvordan man kan introducere eleverne i blockchains og arbejde med det i undervisningen. Efter frokost er der oplæg om Natural Language Processing fulgt op af en workshop om et projekt, hvor eleverne arbejde med at skanne tekster for en række nøgleord.

Under kurset afholdes ordinær generalforsamling - se dagsorden på http://it-laerer.wikidot.com/referater:38. Yderligere forslag til dagsorden sendes moc.liamtoh|nestdneb_bocaj#moc.liamtoh|nestdneb_bocaj og skriv til samme, hvis du kun kommer til generalforsamling eller vil deltage virtuelt i den.

http://informationsteknologi.wikidot.com/kurser:12


digitalisering.jpg

Indlæg om Danske Gymnasier forslag om nyt teknologifag

It-lærerforeningen har sendt en henvendelse til Danske Gymnasier og Undervisningsministeren, der bifalder et øget teknologisk fokus, men påpeger problemer i Danske Gymnasiers forslag i et notat 2. marts 2021 om at opprioritere teknologi på stx og hf.

It-lærerforeningen påpeger problemer dels i forhold til det ensidige fokus på naturvidenskabelige studieretninger, dels i forhold til et meget stort overlap mellem det foreslåede nye teknologifag og allerede eksisterende STEM-fag på stx, særligt faget informatik.

Læs hele indlægget: http://informationsteknologi.wikidot.com/local--files/start/21-06-11-Henvendelse-nyt-teknologifag.pdf


programmering.jpg

8 Astro PI gymnasieprojekter på rumstationen ISS

Læs om de nyeste gode resultater af det danske arbejde med Astro PI:
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/rumomradet/brug-rummet/aktuelt/nyheder/nyheder-2021/godspeed-otte-danske-hold-af-gymnasieelever-har-opnaet-flight-status-i-mission-space-lab


billeder.jpg

Astro PI kursus for undervisere 2021

IT underviser: Deltag på Astro PI kursus 26/8 2021 tilmeld dig via: http://iftek.dk/kurser:11

På kurset arbejdes blandt andet med nyt frit tilgængeligt undervisningsmateriale (hent det her: iftek.dk/astro-pi) til python programmering på mikrocomputeren ved navn Astro PI, der sidder på rumstationen ISS.

Med henblik faglige mål via deltagelse i https://astro-pi.org/missions/space-lab/

På kurset får man en kasse indeholdende en Astro PI, med tilhørende udstyr, til at arbejde med på kurset og efterfølgende hjemme på sin ungdomsuddannelse med eleverne.


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License