Nyheder
billeder.jpg

Nyt fra fagkonsulenten i it-fagene december 2020

Læs om SRP/SOP/EOP og om ændret optagelsesfrist på Master i Informatikundervisning og ændrede datoer på kurset Videnskabsteori for Informatikfaget.


undervisning.jpg

Virtuelt kursus og generalforsamling - Dataekspeditioner

På grund af myndighedernes anbefalinger og forsamlingsforbud er både årets kursus og generalforsamling virtuelt. Tilgengæld er det gratis og deltagere får tilsendt en M5Stick, så de selv kan afprøve det i workshoppen.

Dataekspeditioner er et udviklingsprojekt på Københavns Universitet, hvor der udvikles materiale til undervisnings i informatik og introducerer datalogisk tænkning til andre fag. Vi vil fortælle om projektet, og gerne inviterer jer til workshop om det vi har lavet indtil videre

Under kurset afholdes ordinær generalforsamling - se dagsorden på http://www.it-laerer.dk/referater:35. Yderligere forslag til dagsorden sendes kd.iibuj|nestdneb_bocaj#kd.iibuj|nestdneb_bocaj og skriv til samme, hvis du kun kommer til generalforsamling.

http://iftek.dk/kurser:10


billeder.jpg

Nyt fra fagkonsulenten i it-fagene oktober 2020

Nyhedsbrev, hvor jeg bl.a. beder om at I vil sende nogle af de SRP/SOP/EOP opgaveformuleringer i informatik eller programmering til mig (kd.mvukuts|nesdam.enirhtak#kd.mvukuts|nesdam.enirhtak), som I enten har været censor eller vejleder på i anonymiseret form. Det skal blot fremgå hvilken fagkombination og niveauer, der er tale om, og hvilken skoleform (STX/HHX/HTX/HF/EUX) de tilhører. Vi starter arbejdet i uge 44, så jeg ønsker opgaveformuleringerne inden udgangen af uge 43. Dette arbejde skulle gerne danne udgangspunkt for workshops på forårets FIP. I bedes også skrive, om vi må offentliggøre opgaveformuleringerne.


billeder.jpg

Astro PI kursus for undervisere

IT underviser: Deltag på Astro PI kursus 2/9 2020 tilmeld dig via: http://iftek.dk/kurser:9

På kurset arbejdes blandt andet med nyt frit tilgængeligt undervisningsmateriale (hent det her: iftek.dk/astro-pi) til python programmering på mikrocomputeren ved navn Astro PI, der sidder på rumstationen ISS.

Med henblik faglige mål via deltagelse i https://astro-pi.org/missions/space-lab/

På kurset får man en kasse indeholdende en Astro PI, med tilhørende udstyr, til at arbejde med på kurset og efterfølgende hjemme på sin ungdomsuddannelse med eleverne.


billeder.jpg

Nyt fra fagkonsulenten i it-fagene december 2019

Hermed årets sidste nyhedsbrev. Læs bl.a om FIP, om lokale studieretningsforsøg og om efteruddannelseskurser bl.a i informatikkens videnskabsteori.


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License