Raspberry PI & Astro PI for nybegynderer og fortsætterer med lidt CanSat intro
programmering.jpg

Mest Raspberry PI – (men også lidt Arduino)
*dataopsamling, programmering & simple elektriske kredsløb.
*Astro PI & CanSat, forløb og materialer. ’Use, modify and create’, ’Trinvise forbedringer’ & ’Computational thinking’. *Informatiklærerforeningen, DIKU, Esero & ESA arrangerer.
Til meld dig her: http://iftek.dk/kurser:7

Det er målet at introducere forløb, der kan bruges til at opfylde de relevante faglige mål i fagene Informatik og Fysik på C- og B niveau.

På kurset vil det blive præciseret hvilke faglige mål, der er relavante.

Det vil vi gøre ved at anvende Raspberry PI i konkurrencen, kaldet ’mission spacelab’:

Det europæiske rumagentur, ESA, holder hvert år konkurrence hvor elever kan lave eksperimenter på den internationale rumatation, ISS. Eksperimenterne kører på microcomputeren, Raspberry Pi, med sensore på kaldet en Astro Pi. Her kan elevene tage billeder af Jorden, måle luftfugtigheden i rumstationen og meget andet. Kursusdagen giver indblik i arbejdsprocessen fra tidligere deltagere og en indføring i de tekniske aspekter. Det giver en basis for selv at køre et Astro Pi forløb på din skole. Der kræves ingen forudgående programmeringserfaring.

For at holde perspektiv vil der komme en meget kort Arduino demonstration med henblik på CanSat.

http://iftek.dk/nyheder:88

Kursus - runeklarskovruneklarskov - Rediger

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License