Nyt fra fagkonsulenten i it-fagene oktober 2020
billeder.jpg

Nyhedsbrev, hvor jeg bl.a. beder om at I vil sende nogle af de SRP/SOP/EOP opgaveformuleringer i informatik eller programmering til mig (kd.mvukuts|nesdam.enirhtak#kd.mvukuts|nesdam.enirhtak), som I enten har været censor eller vejleder på i anonymiseret form. Det skal blot fremgå hvilken fagkombination og niveauer, der er tale om, og hvilken skoleform (STX/HHX/HTX/HF/EUX) de tilhører. Vi starter arbejdet i uge 44, så jeg ønsker opgaveformuleringerne inden udgangen af uge 43. Dette arbejde skulle gerne danne udgangspunkt for workshops på forårets FIP. I bedes også skrive, om vi må offentliggøre opgaveformuleringerne.

http://iftek.dk/nyheder:94

Iftek.dk - BohusBohus - Rediger

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License