Overvejelser før første virksomhedsbesøg

Fire perspektiver på it-systemer

Når man skal løse et problem for en virksomhed, skal man forberede sig før første besøg. Man skal gøre sig nogle overvejelser så man får stillet de rigtige spørgsmål første gang man kommer.

Det problem I skal løse for en virksomhed, kan tage udgangspunkt i et af følgende fire perspektiver på it-systemer i brug:

1: Jeres løsning er en model af en menneskelig aktivitet.
Et eksempel er prissedler på varer i Fakta. For længe siden blev de skrevet i hånden og i dag bliver de printet via en prisoversigt.

2: Jeres løsning er en rationalisering vha. en automatisering af et stykke arbejde.
Et eksempel er bogdatabaser over biblioteksbøger. Før disse skulle man gå ned på det lokale bibliotek for at finde ud af hvilke bøger de havde. I dag kan man gå ind på deres hjemmeside og finde en oversigt.

3: Jeres løsning er et værktøj.
Et eksempel er gps-systemet. Det giver mulighed for at finde vej med udgangspunkt i hvor man aktuelt er. Denne mulighed var ikke til stede når man brugte et kort lavet af papir.

4: Jeres løsning indgår i en dynamisk infrastruktur.
Et eksempel er chips i tøj. Udgangspunktet er at de skal forhindre kunder i at stjæle tøjet men som sideeffekt opnår man bl.a. at kunne opdatere lager og priser. Således påvirker it-løsningen i form af chippen andre arbejdsgange og andre it-systemer.

Opgave 1

Find fire gode eksempler på ovenstående fire perspektiver.

Opgave 2

Hvilket perspektiv tror I er et mest relevante på den opgave I får?

Bruger, fællesskab og arbejdsgenstand

Som ansat i en virksomhed, indgår man i et fællesskab samtidig med at man løser sine arbejdsopgaver. De andres arbejdsopgaver påvirker den enkeltes arbejde og sammen kommunikerer de om dette.
Den enkelte ansatte arbejder på opgaven ved hjælp af nogle værktøjer – det kan være it-værktøjer. Den ansatte kommunikerer med resten af fællesskabet om opgaven og forholdet til de andres opgaver. Samlet set skal løsningen af arbejdsopgaverne flettes sammen til en færdig løsning.

pic5.png

Opgave 3

Læs side 5-10 i artiklen "It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet" og lav diskussionsøvelserne.

Hvem er bruger og hvem er udvikler?

Udviklere af it-systemer begår somme tider den klassiske fejl at tro, at de kan påtage sig rollen som bruger af deres færdige it-system. Da bruger og udvikler ikke deltager i de samme fællesskaber og har de samme it-forudsætninger, kan kvaliteten af det færdige it-system komme til at lide under dette.

For at systemudvikleren kan få indsigt i brugerens viden er det en god ide at udvikleren overværer brugerens arbejdsgange og at der uddvikles prototyper på løsninger af opgaven. Brugeren kan afprøve den fremtidige brug på prototypen. Herved fremkommer ny viden der skal bruges i løsningen af opgaven.

Opgave 4

Læs side 10-15 i artiklen "It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet" og lav diskussionsøvelserne.

Referencer
1. Susanne Bødker: It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet; se under "variation" på dette web-sted.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License