Reklamespil - Formål - AIDA

Det kan være let at programmere et godt spil, men det er svært at komme på og udvikle en god idé. - Tænk blot på klassikere som Pong, Tetris, Invaders og Pacman. De er simple, men har et godt gameplay - man kan altid blive lidt bedre!

Gode idéer kommer sjældent af sig selv, men efter en proces, hvor man har udviklet og forkastet mange idéer. Her kan man gøre brug af brainstorms, throwaway prototyping m.m., men for at undgå spildte kræfter er det vigtigt, at have redskaber til at evaluere idéerne. Her kan man dels bruge kendskab til målgruppen som vist i forrige afsnit og herunder også benytte brugerindragelse, så udvalgte brugere fra målgruppen kommenterer idéer og skitser. Men udover at evaluere idéerne i forhold til målgruppen, så kan de også evalueres i forhold til formålet: hvad skal produktet - reklamespillet - opfylde?

AIDA

Da reklamespil skal sælge et budskab eller et produkt, så kan idéer til disse evalueres i forhold til en markedsføringsmodel som AIDA. Her fremhæves 4 punkter som skal inddrages i en markedsføring: Attention, Interest, Desire og Action.

  • Attention/Awareness: Det er vigtigt at et produkt har blikfang, så man lægger mærke til produktet, f.eks. en overskrift eller et billede til en film.
  • Interest: Hvis vi lægger mærke til produktet, er det vigtigt at det er noget interessant, f.eks. en let grafisk anmeldelse af filmen.
  • Desire: Hvis produktet virker interessant, skal det vække en lyst til f.eks. at se en film, f.eks. en skriftlig anmeldelse af filmen. .
  • Action: Der er langt fra at ønske til at gøre en ting, derfor er det vigtigt at vise hvordan man kan se filmen.
000100.jpg

Idéevaluering via AIDA

Tag udgangspunkt i de 2 bud på spil fra afsnittet Målgruppe og Spillertyper. Begge eksempler skal være dem, som du mener der er flest af i den valgte målgruppe. Der skal tegnes 4 grovskitser for hvert bud, som skal illustrere AIDA:

  • 1.skitse viser hvor Attention findes i spil
  • 2.skitse viser hvor Interest findes i dit 1.spil eksempel.
  • 3.skitse viser hvor Desire findes i dit 1.spil eksempel.
  • 4.skitse viser hvordan spilleren føres til handling.

Sammenlign herefter skitserne og vælg det spil som bedst opfylder punkterne i AIDA eller kombiner de to spil til ét. Finjuster herefter konceptet, så det opfylder alle aspekter af AIDA og tegn 4 nye skitser. Konceptet skal du detaljere og producere i de følgende afsnit.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License