Reklamespil - Målgruppe og Spillertyper

Før en nyudvikling af et koncept skal man have afgrænset og beskrevet såvel produkt/budskab som målgruppe. I en professionel udvikling bestilles et spil målrettet et produkt/budskab, men det er ofte nødvendigt at afgrænse målgruppen nærmere.

Målgruppen kan inddeles i køn, alder, uddannelse, profession, segment m.m., men ved spiludvikling kan man også afgrænse efter den ønskede spillertype:

Spillertyper

Richard Bartle fra University of Essex har lavet en model der kategoriserer computerspillere i 4 kategorier: achievers, explorers, killers og socializers. Ved at tage en test (Bartle's test), kan du finde ud af hvor meget du tilhører de forskellige kategorierer. (F.eks. 25 % Achiever, 80 % Explorer, 35 % Killer og 45 % Socializer).

 • Stræbere fokuserer på at være bedre end de andre spillere, f.eks. ved en highscore. Det er vigtigt for denne type spillere at kunne vise sine opnåede resultater frem og kunne sammenligne sig selv med andre.
 • Udforskere fokuserer på verdenen og historiefortællingen, f.eks. ved at prøve alle baner, inklusive de skjulte ekstra baner. Det er vigtigt for denne type spillere at spilleverdenen er troværdig og har ekstra valgfrit indhold.
 • Dræbere fokuserer på destruktion og magtfølelse, f.eks. ved at kunne ødelægge indhold i spillet.. Det er vigtigt for denne type spillere at de har mulighed for at være på den forkerte side af etik og moral. - Vigtigt: Et killers fokuseret spil kan virke meget frastødende på de andre spillertyper (især socializers), med mindre at spillet er lavet humoristisk eller har et klart budskab (F. eks. September 12th, der viser at bombning af terrorister medfører flere terrorister).
 • Sociale fokuserer på social interaktion med andre spillere, hvor de kan udtrykke sig og vise tilhørsforhold (dette kan f.eks. gøres med like på Facebook). Det er vigtigt for denne type spillere, at de kan forbinde spillet til deres verden og sociale netværk.

Spillertyper og genrer

Se nærmere på de fire eksempler fra afsnittet om genrer

 • Hvilke spillertyper henvender de fire spil sig til?
 • Hvilke genrer appellerer mest til de forskellige spillertyper? - Sæt hak i tabellen begrund valget.
Action Adventure Strategi Proces
Stræbere
Udforskere
Dræbere
Sociale
 • Er der spillertyper som primært er drenge eller piger? - Marker det i skemaet med et x for drenge og o for piger
 • Er der spillertyper det er sværere at nå med et lille, billigt spil end andre?

Målgruppe & spil

Målgruppen har stor betydning for hvilken genre det er hensigtsmæssigt at udvikle et spil til. Tag eks. Coca Cola som mange unge mennesker drikker. I stedet for at fokusere på dem alle sammen, så kan der fokuseres på to forskellige målgrupper, som vil føre til 2 vidt forskellige reklame spil:

Målgruppe: Unge drenge der drikker Coca Cola til Counter Strike tuneringer.
Fokus: Stræbere
Spil: Et facebookspil der grafisk ligner Counter Strike, hvor man kan øve sig i at skyde på flyvende Coca Cola flasker og dåser, der bliver kastet op i luften. Der er en highscore og der gives bonus ved at ramme ”Coca Cola” bogstaver på flaskerne.

Målgruppe: Unge drenge og piger der drikker Coca Cola på stranden.
Fokus: Sociale
Spil: Et facebookspil, hvor man skal spille volleyball på stranden. Coca Cola logo kan findes på håndklæder, badetøj, bolden og en yacht der sejler forbi ude på havet. Spillet kan starte en tilmelding på Facebook: ”Jeg har lyst til at tage på stranden efter skole/arbejde, nogen der vil med ud og bade?”

Afgrænsning af målgruppe, spillertype & spil

I skal udvikle et koncept til et computerspil. Produktet/budskabet skal I enten selv vælge, få udleveret eller bare vælge et spil målrettet iftek.dk. Herefter skal I afgrænse budskab, målgruppe og spillertype:

 • Budskab
  • Lav en brainstorm over hvilke ord der passer til produktet/budskab.
  • Understreg de vigtigste ord .
  • Brug ordene til at lave et endelige budskab/slogan.
 • Målgruppe
  • Se på budskabet - hvem er det henvendt til? Alder, Køn, Profession, Uddannelse?
  • Beskriv målgruppen evt. en segmentmodel som Gallups Kompas.
 • Spillertype og Spil
  • Giv 4 eksempler på spil, hvor hvert spil fokuserer på hver deres spiller-type: Achiever, Explorer, Killer og Socializer.
  • Diskuter hvilke spiller-typer, der er flest af i den valgte målgruppe udvælg de 2 spil ud der er flest spiller-typer til.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License