Introduktion til php

Opgave 1

 1. Start XAMP og Aptana. Hvis du har fået ny computer så se http://iftek.dk/installation-og-opsaetning-af-udviklingsmiljo-webserver-data.
 2. Opret et nyt projekt i Aptana. Se evt. installation-og-opsaetning-af-blog der beskriver hvordan dette gøres.
 3. Kopier et eksempel fra Introduction til PHP / programmering og se om du kan få det til at køre i browseren. URLen vil være noget i retning af http://localhost/projekt/test.php
 4. Print dags dato på skærmen formateret som dag.måned.år
 5. Print Hej IFTEK og sæt det sammen med dags dato og klokken.
 6. Med variable lav et regnestykke hvor du både benytter + - * og /.
 7. Hvad er forskellen på = og == ? Lav et kode eksempel der benytter dem begge.
 8. Lav en if-sætning der skriver "God morgen" hvis klokken er mindre end 10, "God dag" hvis klokken er mellem 10 og 17 og "God aften" hvis klokken er mere end 17.

Opgave 2

 1. Forklar hvad en funktion er?
 2. Hvilken betydning har return kommandoen for en funktion?
 3. [svær] Forklar hvordan koden der tjekker for om et tal er primtal virker. Koden er lidt svær at forstå, prøv evt. at printe værdien af variable i løkken ud.
 4. [svær] Lav noget kode ved hjælp af løkker og funktioner, der tester alle tal mellem 1 og 1000 for om de er et primtal eller ej. Tæl hvor mange primtal programmet ser og hvor mange tal, der ikke er et primtal.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License