Unit Test Og Test First

Hvad er unit-test?

Generelt om software-testing fra GURU99

Et dansk firma leverer mission-critical IT-systemer til styring af bl.a. hjerte-operationer på hospitaler. Det er haturligvis helt essentielt, at intet går galt med IT-systemer, der styrer tilførslen af ilt m.m. under operationen. Systemet opdateres løbende, bl.a. for at tilpasses nyt udstyr. Alle dele har test tilknyttet, så man kan gennemgå alt, enhed for enhed og lave en samlet test-rapport og bevise, at alt virker.

Eksempel på en tænkt enheds-test:

boolean test=1

funktion opdater_display(int a, int b, int c):
update(a);
update(b);
update(c);
if test
write("Værdierne a,b,c opdateret: ",a,b,c);

En meget simpel måde at lægge en unittest er som det ovenstående. Hvis test er sat til 1, skrives en masse ud fra hver unit, hvis test er 0, udføres koden blot.

  • Læs om Unittest på Martin Schultz blog
  • Se mere om lige mere automatiseret test i JavaScript med Jasmine Her

Hvad er test-first?

Test-first er en tilgang til system-udvikling, som man finder i visse systemudviklingsmetoder, fx XP - extreme programming. Istedet for at begynde med at skrive en masse kode og så teste lige inden man afleverer til brugerne, så starter med man at tænke: "Hvilke test kan jeg fremstille, for at få testet, om min kode til virker? Hvorfor er denne metode god? Jo, for så har man, når man bygger sit program hele tiden koder for alle dele, og men kan til enhver tid teste, at ALT virker. Resultat: Man har til enhver tid noget kode, der virker!

LINKS

Læs om Test foci her.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License