Computational Thinking
frankencourse.png

Computational thinking eller datalogisk tænkning vil populært sagt sige at løse problemer på en måde, "så både mennesker og computere kan løse dem".

Computational thinking kan opdeles i

  • Nedbrydning, at man bliver ved med at dele problemer op i delproblemer, indtil man til sidst har noget, der er helt simpelt at løse
  • Abstraktion, at man ignorerer det uvæsentlige og ser de store linier
  • Mønstergenkendelse, at man i mængde af data kan gense mønstre og tendenser
  • Algoritmer, at man kan designe 'kogebogsopskrifter', dvs lister af instruktioner, som kan omsættes til et computer.

Spørgsmål:

1. Prøv at tænke på hvordan du/I løser problemer på skolen, fx i elevråd, festudvalg eller lign. Benytter I jer af nedbrydning? Tænk på, hvordan man finder rødder i en 2.gradsligning. Benytter man sig af nedbrydning?
2. Tænk på problemregning, hvor man får noget tekst og skal foretage en beregning. Hvordan benytter man sig af abstraktion i problemregning?
3. Tænk på når du cykler på cykelstien eller når der er kø i offentlige transportmidler eller andre kø-dannelser. Benytter dig/I jer af mønstergenkendelse og i så fald hvordan?
4. Find en kogebog eller bagebog eller slå den op på nettet. Se evt her: dk-kogebogen. Hvordan kan man se en kogebog som algoritmer?

Læs meget mere om computational tænkning her

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License