Covid19databasevisualisering

note til lærer

Forløb med visualitsering af covid19 data, kørt forår 2019 under første logdown periode, i 3.g informatik C hold. Forløbet er eksportere fra https://github.com/mpsteenstrup/Covid19DatabaseTutorial, hvor fremtidige opdateriner vil ske først. Varighed 5 moduler af 90 minutter.

Covid19DatabaseVisualisering

Vi skal arbejde med det underliggende data der ligger under visualiseringen af covid-19, (CSSE), Johns Hopkins University Hospital

øvelse

I skal undersøge informationen på websitet.

 • Lav en liste med de informationer I kan finde,(lande, antal smittede, ).
 • Beskriv hvordan informaitonerne bliver repræsenteret.
 • Beskriv interaktionen, hvordan vælger brugeren og hvilke informationer kommer der.

Tre-lags-arkitektur, (kilde iftek )

I en trelagsarkitur indeles et program i tre lag, hvilket er er nyttigt i implementeringen af programmer, da de tre lag så vidt mulig holdes adskilte og dermed er hele programmet lettere at overskue.

Præsentationslag: Det øverste lag der håndterer modtagelse og præsentation af data. Dette lag er kendetegnet ved at være ”tæt” på brugeren af programmet.

Logiklag: Det midterste lag der håndterer udvekslingen af data mellem præsentationslaget og datalaget.

Datalag: Det nederste lag der opbevarer og håndterer data. Dette lag er også kendetegnet ved at være ”tæt” på computeren.

Datalaget er her en database som er lagt offentligt tilgængelig på Github

github.com antal dødsfald

githob.com antal smittede

Logiklaget behandler data.

database1.png?raw=true

eks.
pseudokode til valg af Færøerne:

Hvis mus klik med koordinaterne (-6.92,61) vis data fra række 94
fra datasæt `github.com antal dødsfald` og `github.com antal smittede`

I Præsentationslaget bliver resultatet af logiklaget vist.
eks.
database2.png?raw=truedatabase3.png?raw=true

Øvelse

 • Find Spanien i datasættet, man kan søge og undersøg hvad der er i datalaget.
 • Skriv speudokode til at vælge spanien fra venstre kolonne på websiden.
 • Hvilke informationer vises i præsentationslaget?

Github datastruktur

Github ordner sin data i en biblioteksstruktur med 'repositor' som overmappe og subrepositories som undermapper.

Master repositori for covid-19 datamaterialer er github covid-19 .

Master repositori har en README.md fil hvor repositoriet bliver forklaret.

Øvelse

 • Undersøg mappestrukturen for github covid-19 .
 • Læs README.md filen.
 • Hvornår er subrepositories sidst opdateret.
 • Hvornår er datasættet time_series_covid19_deaths_global.csv sidst opdateret og hvordan er det opdateret?

Github csv datasets

CSV, comma separated values, data er en simpel struktur hvor værdier bliver adskilt af komma. Det bruges i regneark og til simpel overførsel af data. Github viser filerne som et regneark, men mulighed for at søge i det.

De forskellige datasæt eks antal smittede og antal døde kan ses som en database. For at kunne trække værdier fra forskellige datasæt skal hver række i datasættet have et unikt navn, kaldet en nøgle.

Databases elemente

 • nøgle, unik identifikation.
 • Entiteter, data som er konstant, persons navn, firma, bil.
 • Attributter, data som knytter sig til Entiteterne.
 • Relationer, relationer mellem entiteter.

Øvelse

 • Angiv nøgle, Entiteter og Attributter for datasættet covid-19 death
 • Overvej problemer i forhold til at medtage flere regioner eller lande.
 • Beskriv hvilken information tabellens første række, header, angiver.
Løsning, nøgle, rækkenummer i tabellen, Entiteter, lande eller regioner, Attributter, koordinater og antal smittede

Vi får brug for data rent i csv format, Det kan gøres ved Raw knappen.

Undersøgelse og visualisering af data

Vi vil bruge javaScript biblioteket P5.js til at visualisere data.

P5js Table reference

Onlineværktøjet https://teddavis.org/p5live/ gør det muligt at skrive kode sammen på forskellige computere.

kort introduktionsvideo

Det er også muligt at bruge Arom og Teletype, hvis I har det bedre med det.

SHORTCUTS til p5live (virker i Chrome)

 • CTRL + enter » run code
 • CTRL + E » editor toggle
 • CTRL + M » menu toggle
 • CTRL + - » decrease fontsize
 • CTRL + + » increase fontsize
 • CMD + A » mark all code
 • CMD + C » copy code

opsætning p5live

 • I settings skal I fjerne 'Live Coding', så programmet ikke automatisk kører jeres kode. Hvis I er i gang med at lave en løkke kan det få programmet til at gå ned.
 • Programmet kører i browseren og den letteste måde at gemme er at markere alt teksten og kopiere den over i en tekst editor på computeren.

Indlæsning af data

Vi starter med js filen [javaScript/ExploreData.js ExploreData.js ].

Example

videoløsning

 • Finder javaScript consollen i browseren.
 • Undersøger data.
 • Printer antallet af rækker og kolonner.
 • Finder data på Italien.

Øvelse

Prøv selv.

 • Find javaScript consollen i browseren.
 • Undersøg data for antallet af smittede (linket er øverst).
 • Print antallet af rækker og kolonner.
 • Ser det ud til at være samme struktur som det andet datasæt.
 • Find data på Spanien.

Iteration over data

Eksempel på iteration over data for Italien. iterateData.js

Øvelse

 • Kopier koden over i p5live og kør den.
 • Besktiv hvad I ser.
 • Beskriv hvad frameRate(100/count); gør.
 • Hvorfor starter variablen count ved 4?
 • Tilføj Spanien ved siden af.

datavisualisering

Eksempel op visualisering af antallet af smittede i Italien, dataVisualisering.js

Øvelse

 • Kopier koden over i p5live og kør den.
 • Besktiv hvad I ser.
 • Hvad i koden er nyt i forhold til iterateData.js filen.
 • Tilføj Spanien, igen.

Det er også muligt at bruge placeringsdata, Long (longitude) og Lat (latitude).

dataVisualiseringLocation.js

Øvelse

 • Kopier koden over i p5live og kør den, i genstarter med musseklik.
  Problemerne med at få den helt rigtige placering skyldes at projektionen af en rund sfære på et flat kort ikke er triviel.
 • Prøv at flyt eller stræk kortet for at forbedre det.
  • Kan man gøre det så placeringen bliver helt korrekt?
 • Beskriv det nye i koden.
 • Giv de steder som vokser mest en anden farve.

Selvstændigt projekt 3 moduler.

I disse coronatider er information om smitte og smittespredning vigtig.

I skal lave en visualisering af covid-19 smittespredningen.

visualiseringen kan indeholde

 • Udvikling over tid.
 • Geografisk udbredelse.
 • De forskellige attributter, antal døde, antal smittede og antallet som er kommet sig.
 • Brugerinteraktion, eks. udvælgning af lande eller attributter.

I skal redegøre for datastrukturen og hvordan I behandler data.

Visualiseringen og redegørelsen skal præsenteres i jeres portfoie.

Elevernes visualiseringer kan ses her

Visualiseringer

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License