Processing

Iftek.dk: Billedmanipulation - Processing: Side med opgaver i processing i forløbet om Billedmanipulation.

KhanAcademy.com: Online interaktiv introduktion til programmering, hvor man selv kan afprøve og ændre på den kode der vises. Der programmeres i en webversion af processing - Processing.js.

Links

The Nature of Code: Gratis, interaktiv bog målrettet niveauet efter basal programmering. Den introducer vektorer & objekter i processing og går derefter videre til emner som Fysiske love; Oscillation; Fraktaler m.m.

FYProcessing: Samling af særligt spændende projekter lavet i processing.

Funprogramming: Videoer der introducerer programmering i processing med fokus på det visuelle.

Javabog.dk: Klassisk introduktion til Java på dansk fra betingelser helt til flertrådet programmering… Kan også bruges i uddrag til javabaserede miljøer som Processing og Greenfoot…

Processing & Arduino: Bibliotek til programmering af arduino via processing


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License