Redigering

Basal redigering

 1. Login øverst til højre
 2. Klik på Edit nederst til højre for at redigere

Obs! Edit er kun synlig når man er logget på!

Typografi

Skriv og vælg ønsker formatering i menu eller brug wikikoder direkte:

 • Overskrift: + og mellemrum foran tekst
 • Punktopstilling: * og mellemrum foran tekst.
 • Fed: ** foran og bag tekst
 • Kursiv: // foran og bag tekst

Billeder

 1. Klik på File i den nederste menu
 2. Upload billede
 3. Rediger og vælg Insert image wizard i menu eller skriv filnavnet mellem 2 sæt klammer:
 • [[filnavn titel]]]

Links

Link til wikiside

Klik på Page link i menu eller skriv titlen på siden mellem 3 sæt klammer:
[[[titel]]]

Link til ekstern side

Klik på Link i menu eller skriv:
[adresse linkord]

Ny side

 1. Åbn side, hvor der skal linkes til den ny side.
 2. Rediger side og indsæt et Page link til den ny side.
 3. Gem og klik på linket, hvorefter du kan oprette den ny wikiside.

OBS! Da wikisiders url og titel er det samme, bør skal der vælges entydige sidetitler/links efter opskriften:
Forløbstitel - Sidetitel


Bokse

Bokse elevopgaver

På iftek.dk bruges Quotei menuen til elevopgaver:

> +++ Opgavetitel
> Opgavetekst

Standardbokse & kolonner

Der er lavet en række klasser i stilarket der opretter kolonner & grå bokse.

[[div class="kolonne80"]]Tekst...[[/div]]

[[div class="kolonne20"]]...[[/div]]

[[div class="kolonne70"]]Tekst...[[/div]]

[[div class="kolonne30"]]...[[/div]]

[[div class="kolonne60"]]Tekst...[[/div]]

[[div class="kolonne40"]]...[[/div]]

[[div class="kolonne50"]]Tekst...[[/div]]

[[div class="kolonne25"]]...[[/div]]

[[div class="boks25"]]...[[/div]]

[[div class="boks40"]]Tekst...[[/div]]

[[div class="boks30"]]...[[/div]]

Stop flydende bokse

For at stoppe oprykning kan man brug 'clear floats' i menuen eller:
~~~~


Menu

Topmenuen er en egen side, der kan redigeres som andre sider:
http://iftek.dk/nav:top

Flg. syntaks skal bruges:

 • Punkt foran hvert overordnet punkt i menu
 • Indrykkede punkter laver undermenuer

Moduler

Mange smarte moduler under ”Koder” » ”Modules”

Vis alle filer

Viser alle filer uploadet til siden
[[module files]]

Billedgalleri

Viser alle billeder der er uploadet på siden:
Fire visningsstørrelser: square, thumbnail, small, medium. Se http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax#toc29
[[gallery size=”thumbnail"]]

Quiz i wikidot

Hurtigt opsat quiz, hvor elever selv kan tjekke svar i skjult del:

Spørgsmål 1
[[collapsible show="+ Vis svar" hide="- Skjul svar"]]
Svar 1
[[/collapsible]]

Eksempel
Spørgsmål 1


Eksternt indhold

Appletter, videoer m.m. kan indsættes i et html-modul:
[[html]] [[/html]]

Video

[[html]]
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/Pdqss2GvU5M?rel=0" frameborder="0"></iframe>
[[/html]]

Quiz fra Quia.com

[[iframe http://www.quia.com/rr/35870.html scrolling="yes" frameborder="0" align="center" style="margin-top:1%; height:1000px; width: 98%;"]]

Flere muligheder

Se flere redigeringsmuligheder på http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax, der ligger som et link når du åbner redigeringsvinduet.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License