Simulation I Fysik

I dette forløb skal vi arbejde tæt sammen med fysik. Vi skal programmere en simulation af et fysikforsøg. For at få et indtryk af hvad vi skal lave, er her et (meget lille) eksempel, der viser en simulering af en fysik-opstilling med Ohms lov.

I processen frem til at have lavet et program, skal vi igennem en række arbejdsfaser:

  • Analyse af hvad programmet konkret skal kunne.
  • Design, der viser hvordan programmet skal laves.
  • Programmering (implementering) af designet
  • Test af om programmet svarer til beskrivelsen fra analyse og design.

Når simulatoren er programmeret, vil vi sammenligne kørsler med forsøget udført i fysik. Hermed kan simulatorens kvaliteter vurderes i sammenligning med det klassiske forsøg. Er vi heldige, har vores program en sådan kvalitet, at fysiklærerne vil bruge det i deres undervisning.

Simulation i Fysik - til læreren, Simulation i Fysik - faglige mål, Simulation i Fysik - materialer

Links - Simulation

Simulation af lys & farver: Oversigt over modeller for lys' bevægelse, spredning, brydning m.m. og program der simulere samme.


Kommentarer & Spørgsmål

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License