Skabelon Til Undervisningsmaterialer

Når man lægger undervisningsmateriale ind på iftek.dk, kan det være en hjælp at bruge følgende skabelon til placering af indhold (langt det meste af det materiale, der allerede ligger her bruger den). Den er lavet på baggrund at lærer- og elev-evaluering at sidens udseende indtil nu.
Den består af fem elementer:

Forsiden:

Overskrift, der er titel på forløbet.

Nedenunder en tekst - henvendt til eleverne - der kort beskriver forløbet.
Her kan stå noget der skal fange elevernes interesse for eksempel i form at referencer til deres erfaring. Der kan også stå en kort gennemgang af hvad forløbet indeholder eller en kort argumentation for forløbets relevans.

Nedenunder er der links til de delforløb helheden består af. De bør selvfølgelig komme i den rækkefølge de er tænkt gennemgået. Det er vigtigt med mange opdelinger, så underviseren kan plukke fornuftigt og så det enkelte delforløb ikke dækker over for mange lektioner. Desuden er det vigtigt at dele op, så der ikke er for mange begreber defineret i hvert delforløb.

Vandret tre links til tekster, der henvender sig til underviseren.
Det enkelte elev-link:

Her skrives i sagens natur teorien til forløbet og opgaver. Det er vigtigt at gøre opgaver og begrebsdefinitioner grafisk tydelige.

I bunden af siden er der en referenceliste, hvor den litteratur, der er brugt til teorien på siden står. Derved har underviseren en nem mulighed for at udvide undervisningen, hvis han ønsker at uddybe et område.
Linket ”til underviseren”:

Her kan man skrive alt det der er relevant til underviseren - bortset fra faglige mål og de materialer, der bruges under forløbet.

Man kan skrive om man synes at forløbet hører til på C-niveau eller på B-niveau. Meget lange eller meget fagligt svære (og dermed lange) forløb hører nok til på B-niveau.

Desuden kan man tilføje materialerne til materialelisten under Studieplaner. Her er materialerne sorteret på faglige mål. Derved bliver det MEGET nemt for en kollega at fine materiale til et konkret fagligt mål.

Hvis man vil, kan man sætte muligheden for kommentarer og spørgsmål på.
Linket ”faglige mål”:

Her skrives de faglige mål forløbet behandler. Dette er en stor hjælp til underviseren, når der skal laves studieplan til holdet.

Hvis man vil, kan her også beskrives kernestof og supplerende stof.
Linket ”materialer”:

Her opremses de materialer eleverne skal have adgang til udover iftek.dk. Man kan samle referencematerialet, så læreren har et overblik over alt det materiale, der er brugt i de enkelte delforløb.

Alt i alt er dette ikke tænkt som en strukturfundamentaistisk støttestrømpe, men som en hjælp :-)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License