Sociale Medier 4

Sociale medier 4 er et kort forløb, der benytter teknologierne fra de tidligere sociale medier forløb. I de tidligere forløb har der været zoomet ind på hvert enkelt lag i 3 lags arkitekturen.

  • I sociale medier 1 lærte vi om præsentations laget. Teknologierne var HTML, CSS og templates.
  • I sociale medier 2 lærte vi om datalaget. Konkret benyttede vi MySQL til at gemme data i bloggen.
  • I sociale medier 3 lærte vi om logiklaget. PHP blev brugt til at hente data og opdatere facebook.

I dette forløb bringes alle dele i 3-lags arkitekturen i spil, og der vil være fokus på interaktionen mellem lagene.

Intro til webprogrammering

Sociale medier 4 - til læreren, Sociale medier 4 - faglige mål, Sociale medier 4 - materialer

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License